Dom
o programie

Dotacja Mój Prąd 4.0

„Mój prąd 4.0”

Program „Mój Prąd” wspiera rozwój energetyki prosumenckiej, czyli takiej, w której osoby wytwarzają energię na własne potrzeby, a jej nadwyżkę przekazują do sieci energetycznej.

Chodzi tutaj głównie o:

 • instalacje fotowoltaiczne (PV),
 • magazyny ciepła,
 • magazyny energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh,
 • systemy zarządzania energią domową tzw. HEMS (z ang. Home Energy Management System) lub EMS (z ang. Energy Management System).


Cele programu:

 • zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych,
 • wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub magazyny ciepła),
 • wzrost efektywności zarządzania energią elektryczną.

 

Kto może skorzystać

Osoba, która:

 • wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby,
 • ma zawartą umowę, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji lub umowę sprzedaży energii elektrycznej,
 • rozlicza się w systemie net-billing.

 

Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

 • 6000 zł w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV (do 50% kosztów kwalifikowanych) – w 2022 roku były to 4000 zł.

 

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wynosi:

 • 3000 zł do do systemu EMS / HEMS,
 • 5000 zł do magazynów ciepła,
 • 7000 zł do mikroinstalacji PV,
 • 16 000 zł do magazynu energii.

Program dofinansowania „Mój Prąd 4.0”

Po raz pierwszy program „Mój Prąd” uruchomiano w 2019 roku. Pierwotnie jego cel zakładał dofinansowanie inwestycji związanych z budową mikroinstalacji fotowoltaicznych (o mocy od 2 do 10 kWp). Owe instalacje miały zostać wykorzystane do zasilania urządzeń w domach inwestorów, jak również do produkcji energii elektrycznej.

Pierwsze nabory do programu „Mój Prąd” przewidywały bezzwrotne dofinansowanie w wysokości nie większej niż 5000 złotych (czyli 50% kwalifikowanych inwestycji). Potem kwota ta uległa zmniejszeniu do 3000 złotych.

27 maja 2022 roku została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu grantowego w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd” na lata 2021-2023. Na wsparcie inwestorów państwo przeznaczy 870 mln złotych ze środków unijnych. Czym różni się program „Mój Prąd 4.0” od poprzednich edycji i kto może z niego skorzystać?

Realizujemy montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Mój Prąd 4.0″. Zaspokajamy potrzeby konsumentów i sprawiamy, że mogą oni skorzystać z energii odnawialnej. To konieczność w czasach, gdy nasze zasoby paliw kopalnych powoli się wyczerpują.

Na czym polega innowacyjność programu „Mój Prąd 4.0″?

Program „Mój Prąd” zakłada dotacje na fotowoltaikę, czyli pozyskiwanie energii elektrycznej ze słońca. Już od 15 kwietnia 2022 można było składać wnioski o dofinansowanie. Jak donosi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pieniądze z poprzedniej edycji programu „Mój Prąd” rozeszły się błyskawicznie (nabór wniosków został zamknięty 6 października 2021 roku).

„Mój Prąd 4.0” zakłada autokonsumpcję w miejscu wytwarzania energii przez jej magazynowanie — do tego mają służyć między innymi bufory ciepła. Jak podkreślają twórcy programu, jego celem jest także zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Co za tym idzie, na terenie Polski ma się poprawić efektywność zarządzania energią elektryczną. Jak zatem widać, program obejmuje nie tylko instalację fotowoltaiczną, ale także bufory ciepła, jak również inne rozwiązania, które mają zwiększyć jej bieżące zużycie (oprócz ładowarek do samochodów elektrycznych).

Program „Mój Prąd” – nie tylko dofinansowanie dla mikroinstalacji fotowoltaicznych

Jak już wspomnieliśmy, w programie „Mój Prąd 4.0” można starać się nie tylko o wsparcie finansowe montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Obejmuje on także dofinansowanie dla:

 • buforów ciepła, czyli zaizolowanych zbiorników zasilanych wodą płynącą z kotła; w wersji podstawowej występują one z 4 przyłączami – 2 do odbioru ciepła i 2 do podłączeń źródła ciepła, 
 • magazynów — zasobniki c.w.u., które zasilają pompy ciepła lub kotły elektryczne; zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. (stanowiące jedno urządzenie); pompy ciepła typu powietrze-woda,
 • systemów zarządzania energią elektryczną (system zarządzania energią HEMS/EMS).

Do kogo skierowany jest program „Mój Prąd”?

Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Jego beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną dla własnych potrzeb. Aby złożyć wniosek, należy zawrzeć kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Pieniądze są przeznaczone wyłącznie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Program nie obejmuje rozbudowy lub przebudowy istniejących systemów PV. Wersja rozszerzona programu przeznaczona jest dla osób mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

Program „Mój Prąd” nie jest dedykowany osobom, które:

 • skorzystały już z innej dotacji na PV (a nie przewidywała ona dofinansowania dla mikroinstalacji z innych środków publicznych),
 • korzystają z urządzeń do magazynowania ciepła niewpływających na autokonsumpcję — zasobników c.u.w zasilanych gazem lub przez piec na paliwo stałe.

Zmiany w przepisach dotyczących produkcji energii elektrycznej

Dotację mogą otrzymać także osoby, które już wcześniej składały wnioski i skorzystały z dofinansowanie dla instalacji (kwota dofinansowania będzie w tym przypadku pomniejszona). Nabór wniosków przeznaczony jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zamienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing. Czym jest jednak ten sposób rozliczania? Obecnie inwestorów obowiązuje rozliczanie wartościowe. Oznacza to, że prosumenci mają sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci, natomiast za pobrana energię mają płacić tak jak pozostali odbiorcy. Ponieważ energia ma określoną wartość, w przypadku braku jej produkcji, należy ją kupić z sieci po określonej cenie. Poprzednio prosument magazynował nadwyżki energii (mógł pobrać ją za darmo w przypadku, kiedy nie produkował prądu).

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie programu „Mój Prąd”?

Kiedy zamontujemy instalację fotowoltaiczną, wysyłamy wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączenie owej instalacji do sieci. Potem następuje wymiana licznika i podpisanie kompleksowej umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Teraz przyszedł czas, aby złożyć wniosek o dotację. Konsument może zrobić to sam lub z naszą pomocą. Warunkiem jest to, aby przygotować odpowiedni komplet dokumentów. Koniecznością są:

 • faktury za dostawę i montaż instalacji,
 • dowód zapłaty faktury lub innego rodzaju potwierdzenie dokonania płatności,
 • dokument potwierdzający zgłoszenie,
 • zaświadczenie właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.

Kolejny etap to założenie konta na rządowej stronie mojprad.gov.pl. Potem pozostaje tylko podpisać wniosek (korzystając z profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego). Firmy mogą założyć konto obsługiwane przez wielu pracowników (mają oni dostęp do wszystkich złożonych wniosków).

Program działa do momentu wyczerpania alokacji środków. Nie warto zatem zwlekać, ponieważ finanse przeznaczone na program „Mój Prąd 3.0” rozeszły się ekspresowo. 

 

Więcej informacji o programie „Mój Prąd 4.0”

Kliknij i sprawdź szczegółowe informacje na temat dotacji.
Masz pytania na
temat dotacji?

+48 692 972 803

ZAMÓW BEZPŁATNY AUDYT Z NASZYM SPECJALISTĄ!
Call Now Button