Program Moje Ciepło 2022

Długo wyczekiwany przez Polaków system dotacji dla nowo wybudowanych budynków mieszkalnych wystartował. Beneficjenci którzy będą starać się o dotację w ramach programu „ Moje ciepło” mogą liczyć na dofinansowanie od 7 do nawet 21 tysięcy złotych.

Dla kogo „Moje Ciepło” ?

Program przewidziany jest wyłącznie dla osób fizycznych które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku jednorodzinnego mieszkalnego, w którym miała by być zamontowana pompa ciepła.

Są jednak określone pewne wymagania dotyczące pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku, między innymi:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
  • lub złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego jednak nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
  • Osoba wnioskująca o dotacje musi widnieć na dokumencie o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
Moje Ciepło

Więcej informacji o programie „Moje Ciepło”

Kliknij i sprawdź szczegółowe informacje na temat dotacji.

Kwoty dofinansowania z programu „Moje Ciepło”

Program “Moje ciepło” 2022 – forma dotacji

Rodzaj pompy ciepła

Typ

Dofinansowanie w formie dotacji

Proc. udział w kosztach kwalifikowanych

Proc. udział w kosztach kwalifikowanych dla osób fizycznych posiadające kartę dużej rodziny

Do kwoty

Gruntowe

 

do 30%

do 45%

  21 000 zł

Powietrzne

typu powietrze-powietrze w systemie centralnym

do 30%

do 45%

    7 000 zł

typu powietrze-woda

do 30%

do 45%

    7 000 zł

Źródło: https://mojecieplo.gov.pl/

W programie istnieje możliwość dotowania pomp ciepła od 30 % do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania jest uzależniona od rodzaju zamontowanej pompy oraz posiadania przez wnioskodawcę Karty Dużej Rodziny.

Dom z pompą ciepła

Podwyższony standard energetyczny budynku

Potencjalni beneficjenci muszą wziąć pod uwagę również wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu “Moje Ciepło”.

Z dofinansowania w ramach programu “Moje ciepło” można skorzystać na:

  • Zakup wraz z montażem pompy ciepła powietrze/woda oraz z całym osprzętem, zbiornikiem do c.wu/buforowym
  • Zakup wraz z montażem gruntowej pompy ciepła pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem.

Nabór wniosków do programu można składać od 29 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

Masz pytania na
temat dotacji?

+48 692 972 803

ZAMÓW BEZPŁATNY AUDYT Z NASZYM SPECJALISTĄ!
Call Now Button