Warszawa

Jesteś Warszawiakiem?

Jeśli tak to doskonale!

O dotację mogą ubiegać się :
 • Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej lub też prowadzące działalność, pod warunkiem, że dofinansowywana inwestycja nie dotyczy budynku, w której jest prowadzona działalność i koszty nie będą odliczane w ramach działalności.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które chcą zrealizować inwestycję w nieruchomości służącej działalności i które chcą umieścić fotowoltaikę w kosztach firmy.
 • Przedsiębiorcy inni niż osoby fizyczne, prowadzący działalność gospodarczą.
 • Osoby prawne – np. szkoły wyższe, związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje.

Co obejmuje dofinansowanie?

Środki z dofinansowania warszawskiego w 2021 roku można przeznaczyć na wykonanie instalacji odnawialnego źródła energii (czyli np. właśnie fotowoltaiki ) w nieruchomości. To jednak niejedyna możliwość. Dotacja może zostać również przeznaczona na modernizację kotłowni, poprzez likwidację nieekologicznego źródła ciepła i zastąpienie go:
 • pompą ciepła,
 • Kotłem na pellet
 • ogrzewaniem elektrycznym.
Środki na te cele można znaleźć w drugiej części dotacji – co istotne, możliwe jest wnioskowanie o dotację zarówno na wymianę kotła, jak i montaż fotowoltaiki.
Panel
Panel

Więcej informacji o programie

„Dotacja Warszawska”

Kliknij i sprawdź szczegółowe informacje na temat dotacji.

Jak wygląda proces pozyskiwania dotacji warszawskiej?

Etap 1 – Pozyskanie dokumentów
 • Uzyskanie zgody właściciela lub współwłaściciela nieruchomości na realizację instalacji fotowoltaicznej lub montażu pompy ciepła itd.
 • Wypełnienie formularza wniosku,
Etap 2 – Przystąpienie do złożenia wniosku
 • Przekazanie pełnej dokumentacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej – w przypadku współpracy z Heat Energy robimy to za Ciebie,
Etap 3 – Analiza wniosku i podpisanie umowy
 • Gdy wszystkie dokumenty są kompletne zostajesz zaproszony na podpisanie umowy udzielenia dotacji,
Etap 4 – Realizacja przedsięwzięcia
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Podpisanie protokołu odbioru,
 • Wystawienie faktury VAT,
 • Zrobienie zdjęć zakończonej inwestycji – z góry i obu boków,
Etap 5 – Rozliczenie dotacji warszawskiej
 • Wypełnienie druku rozliczenia – w przypadku współpracy z Heat Energy robimy to za Ciebie,
 • Załączenie kopi protokołu odbioru, oryginału faktury oraz zdjęć,
Etap 6 – Wypłata środków
 • Przelew środków na konto wpisane we wniosku.
Masz pytania na
temat dotacji?

+48 692 972 803

ZAMÓW BEZPŁATNY AUDYT Z NASZYM SPECJALISTĄ!
Call Now Button