NOWOŚĆ

MÓJ PRĄD 5.0 ile dofinansowania możesz otrzymać?

Mój Prąd 5.0 – dla kogo przeznaczone są środki?

Program dotacji przeznaczony jest do osób fizycznych wytwarzających prąd na własne potrzeby. Dotacja z programu „ Mój Prąd 5.0 ” przysługuję prosumentom rozliczającym się w systemie net-billing.  Prosumenci rozliczający się w starym systemie net-metering również mogą otrzymać dofinansowanie, jednak warunkiem jest przejście na system opustów net-billing.


W 5 edycji „Mój Prąd” wyodrębniono 3 grupy Wnioskodawców którzy są uprawnieni do ubiegania się o przyznanie dofinansowania : 

 1. Beneficjenci (Wnioskodawcy) którzy rozliczają  się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing i nie skorzystali z dotacji do instalacji fotowoltaicznej
 2. Beneficjenci (Wnioskodawcy) którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-metering i nie skorzystali z dotacji do instalacji fotowoltaicznej 
 3. Beneficjenci (Wnioskodawcy) którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-metering i skorzystali z dotacji do instalacji fotowoltaicznej z Programu „Mój Prąd” pod warunkiem, że:
 • a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i opłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.,
 • b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing,
 • c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd.

Mój Prąd 5.0 – na co dotacja?

Zakres współfinansowania w programie „ Mój Prąd 5.0 ”: 

 • Instalacja fotowoltaiczna
 • Magazyny energii
 • HEMS
 • Pompy ciepła
 • Kolektory słoneczne 


WYSOKOŚĆ DOTACJI W PROGRAMIE „Mój Prąd 5.0”

W 5. edycji programu Mój Prąd prosumenci mogą liczyć na maksymalne wsparcie rzędu 58 tys. złotych. W ramach projektu można otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych. Poniższa tabela przedstawia dokładne kwoty.

Na co?

Kwota dotacji

mikroinstalacja fotowoltaiczna

do 6 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)

mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe

do 7 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
do 3 000 zł (grupa 3 Wnioskodawców)

magazyn ciepła

do 5 000 zł

gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda

do 28 500 zł

pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej

do 19 400 zł

pompa ciepła powietrze/woda

do 12 600 zł

pompa ciepła powietrze/powietrze

do 4 400 zł

magazyn energii elektrycznej

do 16 000 zł

system zarządzania energią HEMS/EMS

do 3 000 zł

kolektory słoneczne c.w.u.

do 3 500 zł

Jak kandydować aby zdążyć?

Nabór w 5 edycji programu „Mój Prąd” ruszył 22 kwietnia 2023 roku a termin składania wniosków jest do 22 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania środków dotacji.

Dlatego nie zwlekaj i skorzystaj z darmowej energii. Im dłużej odkładasz w czasie decyzję, tym cena instalacji fotowoltaicznej w związku z inflacją i ciągłymi światowymi zawahaniami gospodarczymi może wzrosnąć a dotacja pokryje mniejszą część ceny. Sprawne podjęcie decyzji o inwestycji to większa pewność, że zdążysz przed wyczerpaniem środków.

Jeśli myślisz o montażu instalacji fotowoltaicznej, skontaktuj się z nami a my dobierzemy instalację dopasowaną do Twoich potrzeb i zajmiemy się złożeniem wniosku o dofinansowanie. Postaw na nasze wieloletnie doświadczenie, uniknij formalności, zaoszczędź czas a my zrobimy wszystko za Ciebie!

Chcesz kandydować?

Skontaktuj się z naszą firmą. Ze wszystkim Ci pomożemy!

„Mój Prąd 5.0” zakłada autokonsumpcję w miejscu wytwarzania energii przez jej magazynowanie — do tego mają służyć między innymi bufory ciepła. Jak podkreślają twórcy programu, jego celem jest także zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Co za tym idzie, na terenie Polski ma się poprawić efektywność zarządzania energią elektryczną. Jak zatem widać, program obejmuje nie tylko instalację fotowoltaiczną, ale także bufory ciepła, jak również inne rozwiązania, które mają zwiększyć jej bieżące zużycie (oprócz ładowarek do samochodów elektrycznych).

Jak już wspomnieliśmy, w programie „Mój Prąd 5.0” można starać się nie tylko o wsparcie finansowe montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dofinansowania obejmują też magazyny ciepła, pompy ciepła różnego rodzaju, systemy HEMS/EMS czy kolektory słoneczne c.w.u.

Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Jego beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną dla własnych potrzeb. Aby złożyć wniosek, należy zawrzeć kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Pieniądze są przeznaczone wyłącznie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Program nie obejmuje rozbudowy lub przebudowy istniejących systemów PV. Wersja rozszerzona programu przeznaczona jest dla osób mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

Program „Mój Prąd” nie jest dedykowany osobom, które:

 • skorzystały już z innej dotacji na PV (a nie przewidywała ona dofinansowania dla mikroinstalacji z innych środków publicznych),
 • korzystają z urządzeń do magazynowania ciepła niewpływających na autokonsumpcję — zasobników c.u.w zasilanych gazem lub przez piec na paliwo stałe.

Dotację mogą otrzymać także osoby, które już wcześniej składały wnioski i skorzystały z dofinansowanie dla instalacji (kwota dofinansowania będzie w tym przypadku pomniejszona). Nabór wniosków przeznaczony jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zamienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing. Czym jest jednak ten sposób rozliczania? Obecnie inwestorów obowiązuje rozliczanie wartościowe. Oznacza to, że prosumenci mają sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci, natomiast za pobrana energię mają płacić tak jak pozostali odbiorcy. Ponieważ energia ma określoną wartość, w przypadku braku jej produkcji, należy ją kupić z sieci po określonej cenie. Poprzednio prosument magazynował nadwyżki energii (mógł pobrać ją za darmo w przypadku, kiedy nie produkował prądu).

Program „Mój Prąd” nie jest dedykowany osobom, które:

 • skorzystały już z innej dotacji na PV (a nie przewidywała ona dofinansowania dla mikroinstalacji z innych środków publicznych),
 • korzystają z urządzeń do magazynowania ciepła niewpływających na autokonsumpcję — zasobników c.u.w zasilanych gazem lub przez piec na paliwo stałe.

Kiedy zamontujemy instalację fotowoltaiczną, wysyłamy wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączenie owej instalacji do sieci. Potem następuje wymiana licznika i podpisanie kompleksowej umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Teraz przyszedł czas, aby złożyć wniosek o dotację. Konsument może zrobić to sam lub z naszą pomocą. Warunkiem jest to, aby przygotować odpowiedni komplet dokumentów. Koniecznością są:

 • faktury za dostawę i montaż instalacji,
 • dowód zapłaty faktury lub innego rodzaju potwierdzenie dokonania płatności,
 • dokument potwierdzający zgłoszenie,
 • zaświadczenie właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.

Kolejny etap to założenie konta na rządowej stronie mojprad.gov.pl. Potem pozostaje tylko podpisać wniosek (korzystając z profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego). Firmy mogą założyć konto obsługiwane przez wielu pracowników (mają oni dostęp do wszystkich złożonych wniosków).

Program działa do momentu wyczerpania alokacji środków. Nie warto zatem zwlekać, ponieważ finanse przeznaczone na program „Mój Prąd 4.0” rozeszły się ekspresowo. 

Masz pytania na
temat dotacji?

+48 692 972 803

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z DOTACJI?
ZAMÓW BEZPŁATNY AUDYT Z NASZYM SPECJALISTĄ!
Call Now Button